Adatvédelmi Tájékoztató (GDPR)

A drnemethbalint.hu honlap fenntartója (továbbiakban: Adatkezelő) vállalja, hogy a honlapon időpontkérés során személyes adatot nyújtó személy (továbbiakban: Felhasználó) adatait bizalmasan, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Felhasználó kijelenti, hogy az időpontkéréshez szükséges személyes adatainak megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy Adatkezelő adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, tárolja, rendszerezze, felhasználja.

 

Adatkezelő és elérhetőségei:

  • Név: Dr. Németh Bálint
  • Email: info@drnemethbalint.com

Igénybe vett adatfeldolgozók:

  • Név: Bóné Zsuzsanna

 

ADATKEZELÉS

Adatkezelő által kezelendő adatok köre:

Az időpontkéréshez kötelezően megadott adatok, különösen Felhasználó neve, email címe, telefonszáma, és a kezeléssel kapcsolatos egészségi állapota.

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő Felhasználó személyes adatait a kezelésre való bejelentkezéshez szükséges egyeztetés céljából gyűjti és kezeli. Adatkezelő vállalja, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a fenti cél megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, a szükséges mértékben és ideig.

Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása:

Az adatkezelést Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával megszüntetheti. Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a info@drnemethbalint.hu email címre küldött emaillel, és/vagy Adatkezelő címére (1027 Budapest, Kapás utca 26-44. C épület) küldött postai küldeménnyel úgy, hogy Felhasználót Adatkezelő egyértelműen azonosítani tudja. Adatkezelő Felhasználó visszavonó nyilatkozatát követően haladéktalanul törli Felhasználó minden megadott személyes adatát.

 

ADATVÉDELEM:

Adatkezelő gondoskodik Felhasználó személyes adatainak biztonságáról, védi Felhasználó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő a személyes adatokat Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja tovább harmadik személynek.

 

FELHASZNÁLÓ JOGAI:

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet. A kérelmet az info@drnemethbalint.hu email címre kell elküldeni. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást.

Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az info@drnemethbalint.hu email címen.

Felhasználó az 1992. évi LXIII. törvény 17.§ rendelkezése alapján jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, feltételeit elfogadja, illetőleg az általa nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.