Leggyakrabban az előrehaladott vagy elhanyagolt fogszuvasodás, esetleg trauma következtében a fogat ellátó ér és ideg képletek ( pulpa) sérülnek. A gyökércsatorna rendszerbe került baktériumok által a pulpa befertőződik és idővel elhal, amely folyamat gyulladást generál a szervezetben. A fogászati eszközök fejlődésével, illetve a szemléletmód megváltozásával  törekszünk arra, hogy elkerüljük a foghúzást és a fog kezelésével az még évekig  megtartható legyen. A gyökérkezelésnél célunk a gyökércsatorna rendszerből származó fertőzések megszüntetése és eltávolítása, majd egy korrekt gyökértömést követően a fog funkciójának és esztétikájának a visszaállítása.

Mikor kerülhet sor gyökérkezelésre?

  Mélyre terjedő fogszuvasodás során

 • Trauma esetén, nagyobb ütés következtében
 • Nagy kiterjedésű tömés alatt érintett pulpa esetén
 • Erősen lekopott fogak esetében
 • Extrém hőhatás felborítja a fogbél egyensúlyát

Gyökérkezelés menete

 1. A kezelés első lépéseként történik a fájdalomról és a kórtörténetről a páciens részletes kikérdezése, valamint vizsgálata, melynek eredményeként felállítjuk a pontos diagnózist.
 2. Érzéstelenítés. Az érzéstelenítés segíti abban a fogorvos munkáját, hogy hosszasabb és sok eszközt igénylő beavatkozás esetén a páciensek ne érezzenek közben fájdalmat. Rendelőnkben a fájdalommentes fogászati kezelés végzését elengedhetetlennek tartjuk.
 3. A páciens érzéstelenítése után, megfelelő izoláció mellett elkezdjük a fog koronájának feltárását, a művelet során törekszünk arra, hogy minél kevesebb ép foganyagot távolítsunk el, de a szuvas és fertőzött szövetek eltávolítása kardinális lépés a sikeres eredmény eléréséhez.
 4. Miután sikerült a gyökércsatorna nyílásokat feltárni és beazonosítani eltávolítjuk a gyökércsatornából a már fertőzött és sérült pulpát.
 5. Következő lépésként kézi műszerek segítségével lemérjük a csatornák hosszát ( attól függ melyik fogról van szó, különböző számú gyökércsatornával számolhatunk). Ennél a lépésnél érdemes egy röntgent készíteni a fogról a kézi műszerekkel együtt annak érdekében, hogy jobban tudjunk tájékozódni a gyökércsatorna rendszer anatómiáját illetően. Munkánkat segítik az apex lokátorok, amelyek használata felvilágosítást nyújt a csatorna hosszáról. Rendelőnkben olyan gépi megmunkálást végzünk, amely egyben apex lokátor is így az egész kezelés alatt kontrollálva tudjuk végezni a gyökérkezelést.

  Munkahossz meghatározás röntgen segítségével

  Munkahossz meghatározás röntgen segítségével

 6. A különböző csatornák különböző munkahosszainak ismeretével elkezdjük a csatornák megmunkálását és tisztítását. A sikeres kezelésnek kulcsfontosságú lépése a sérült pulpaszövet, a baktériumok, a bakteriális toxinok, illetve a szövettörmelékek eltávolítása a gyökércsatorna rendszeréből. A csatorna komplex anatómiája korlátozza a kórokozók kizárólag mechanikai úton történő eltávolításának képességét, akár kézi, akár gépi műszerrel történik a preparálás. A műszerek számára elérhetetlen területek fertőtlenítésére a megoldást az átmosó folyadékok használata jelenti.
 7. A gyökércsatorna tágítás, tisztítás és szárítás után a csatornát hermetikusan, a baktériumok számára elérhetetlen formában kell lezárnunk. Ehhez guttaperchát használunk, amelyet sealerrel együtt alkalmazunk, amely utóbbi anyag folyékony és kitölti a guttaperchák közötti réseket illetve segíti azok behelyezését. Érdemes a gyökértömés előtt egy röntgent készíteni a guttaperchákkal, majd az elkészítést követően a végleges töméssel. Ez a későbbi kontroll vizsgálatok során tájékoztató jellegű.
 8. A gyökérkezelést követően fedőtöméssel vagy különböző betétek, koronák beragasztásával lesz újra funkcióképes és esztétikus a kezelt fog.

A gyökérkezelés általában több alkalommal zajlik, de vannak esetek amikor egy ülésben is végrehajtható. Több kezelést illetően az alkalmak között ideiglenes töméssel látjuk el a fogat, így a páciensünk zavartalanul élheti a mindennapjait, nem okoz kellemetlenséget a kezelt fog.

A szakma fejlődésével számos eszköz megjelent, amelyek gyakorlati alkalmazása nem minden esetben terjedt el, de használatuk segítséget jelenthet a fogászati kezelések során:

 • Kézi és gép gyökércsatorna megmunkálás
  • A gyökércsatorna tágítás kapcsán dolgozhatunk kézi illetve gépi eszközökkel. A gépi eszközök használatával sok esetben jobb eredményt érhetünk el, mert ha apex lokátorként is működik, akkor az eszköz használat közben is folyamatosan jelzi, hogy milyen mélyen dolgozunk a csatornában. A megmunkálást követően a rendszerekhez ajánlott guttapercha használatával pedig a gyökértömés elkészítése sokkal jobb feltételekkel készülhet el. Rendelőnkben is gépi megmunkálást végzünk, amelynek hatékonyságát a pácienseink elégedettsége és panaszmentessége igazolja.
 • Fogászati mikroszkóp

A technológia fejlődésével az eszközök tárháza is jelentősen bővült. A fogászati mikroszkóp használata részletes és pontos képet ad a kezelt területről, fontossága elsősorban speciális rendellenességek, repedések esetében mérvadó. A mikroszkóp megkönnyíti a perforációkról vagy esetlegesen belső és külső resorpciókról való tájékozódást.

Habár fejlett eszközről beszélünk, amely sok esetben segítséget nyújthat a munkánkhoz, mégis kijelenthetjük, hogy a gyökérkezelés összes lépése elvégezhető precíz munkával a fogászati mikroszkóp használata nélkül is.

Rendelőnkben elkészült gyökértömések röntgenfelvételei:

 • Felső premoláris fog gyökértömése.

Páciensünk érkezésekor a gyökércsúcsnál mutatkozó gyulladás már a kezelések alatt visszahúzódott, a panasz az első kezelést követően megszűnt.